Một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex Lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngọc Tú & Hồng Minh

Chuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng

02:44 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Tám, 2015

Văn nghệ chào mừng Đại hội do Đoàn Thanh niên Petrolimex, Pjico và Petrolimex Hà Nội thực hiện

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hộiPhó bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex Trần Minh Hải trình bày Báo cáo chính trị tại Đại HộiPhó bí thư Đảng ủy - Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Khóa IIỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ đạo Petrolimex bám sát mục tiêu hội nhập cạnh tranh thành côngỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ Petrolimex và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Đảng bộ Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy cấp trên và phát biểu đáp từ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW tặng Đảng bộ Petrolimex do đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

Bí thư Chi bộ Ban Chiến lược & Đầu tư Nguyễn Quang Dũng trình bày tham luận “Vai trò của cấp ủy trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp”

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Hà Sơn Bình Bùi Văn Thế trình bày tham luận “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ”

Bí thư Đảng ủy Công ty CP Thương mại và Vận tải Hà Nội (Petajico Hà Nội) Bùi Văn Thành tham luận “Công tác quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện phẩm chất đạo đức”

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Petrolimex nhiệm kỳ 2015 -2020

Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu BCH

Ban chấp hành Đảng bộ Petrolimex Khóa III (nhiệm kỳ 2015 -2020) ra mắt Đại hội

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) - Tổng giám đốc Pjico Đào Nam Hải trình bày tham luận “ Lãnh đạo Công tác phối hợp với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để mở rộng thị trường và phát triển hệ thống bán hàng”

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) - Phó tổng giám đốc PLC Lê Quang Tuấn trình bày tham luận “ Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp”

Hội nghị Lần thứ I của Ban chấp hành Đảng bộ Petrolimex Khóa III (nhiệm kỳ 2015 -2020)

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí Thư và Phó bí thư Petrolimex Khóa III (nhiệm kỳ 2015 -2020)

Bí thư Đảng ủy Khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020) - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo tặng hoa & cảm ơn các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khóa II (nhiệm kỳ 2010 -2015)

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Gas Petrolimex (PGC) Trịnh Quang Vinh trình bày tham luận “Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thực hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ”

Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật Xăng dầu Đỗ Hữu Tạo trình bày tham luận “Phát huy vai trò của Cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện tiết giảm hao hụt xăng dầu góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn”

Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn Phan Thanh Sơn trình bày tham luận “Vai trò của Chi bộ Đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Bí thư Chi bộ Phòng Quan hệ Công chúng (Phòng PR) Nguyễn Bằng trình bày tham luận “Công tác tuyên truyền, truyền thông, xây dựng hình ảnh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp”
Bí thư Đảng bộ Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGB) - Tổng giám đốc PGB Nguyễn Quang Định trình bày tham luận “Lãnh đạo công tác tư tưởng trong thực hiện tái cơ cấu tại PG Bank"Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hiền trình bày tham luận “Vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh của đơn vị”.
Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức Nhân sự Nguyễn Trí Thiệntrình bày tham luận “Công tác thu hút, đào tạo, sử dụng và chế độ đãi ngộ nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn”Bí thư Chi bộ Phòng Pháp chế - Thanh tra Trần Xuân Bình trình bày tham luận “ Sự phối hợp giữa công tác thanh kiểm tra của chính quyền với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”
Bí thư Chi bộ Phòng Kinh doanh Nguyễn Hồng Namtrình bày tham luận “ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ”

Đại diện Ban thư ký Đại hội Nguyễn Thị Hải Hà trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội - Bí thư Đảng ủy Khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020) - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex Lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) thành công tốt đẹp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội