Vận tải xăng dầu là hoạt động thiết yếu trong kinh doanh xăng dầu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 2 Tổng công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu:

  • Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT), kinh doanh vận tải thủy
  • Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC), kinh doanh vận tải đường bộ.

Ngoài ra, Tập đoàn còn sở hữu hệ thống tuyến ống vận chuyển xăng dầu dài nhất Việt Nam với 570km trải dài khắp các vùng miền tổ quốc.

Hệ thống vận tải đường thủy, đường bộ và đường ống giúp Tập đoàn chủ động, đảm bảo vận chuyển xăng dầu thông suốt từ nước ngoài về Việt Nam, từ các kho đầu mối nhập khẩu đến các cảng và đại lý tiêu thụ trong cả nước.

Quy mô lĩnh vực

Phương tiện được đầu tư vươn tầm vận tải xăng dầu quốc tế

Vận tải thuỷ

Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex (PGT) được thành lập trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ. PGT có các nhân tố hình thành là các đơn vị thành viên có bề dày và phạm vi hoạt động rộng lớn trên khắp mạng lưới đường thủy trong nước và các vùng biển quốc tế.

Vốn điều lệ của PGT tính đến ngày 31/12/2020 là: 1.500 tỷ đồng.

PGT bao gồm 05 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực vận chuyển, thuê và cho thuê tàu chở dầu và các sản phẩm dầu, các hoạt động dịch vụ, cơ khí hàng hải và kinh doanh Cảng. Đội tàu chở dầu của PGT có tổng trọng tải trên 500.000 DWT được phân cấp và chứng nhận bởi các tổ chức Đăng kiểm quốc tế (DNV, ABS, NK,…), tuân thủ theo các Công ước và quy định quốc tế và đạt được các chứng nhận quốc tế về An toàn quốc tế (DOC và SMC), An ninh Quốc tế (ISSC); là đội tàu chở dầu sản phẩm lớn nhất Việt Nam, bao gồm đội tàu viễn dương, ven biển và các xà lan khai thác đường sông.

Tìm hiểu thêmVận tải đường bộ

Vận tải bộ là một trong những lĩnh vực chủ chốt phục vụ cho kinh doanh xăng dầu, đảm bảo luân chuyển xăng dầu thông suất từ kho cảng đầu mối tới các đơn vị thành viên cũng như các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, giúp Tập đoàn duy trì tốt hoạt động cốt lõi.

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) được thành lập theo Quyết định số 515/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/9/2017 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2017.

Vốn điều lệ PTC tính đến 31/12/2020: 300 tỷ đồng

PTC có 06 Công ty thành viên, hoạt động trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu và kinh doanh vận tải và tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tổng hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tìm hiểu thêm897

Xe xitec

21 m3

Trung bình/ phương tiện

Xe xitec vận chuyển xăng dầu trên đất liền

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội