Petrolimex hoàn thành tốt vai trò cung ứng nguồn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm trở thành nước cơ bản là công nghiệp theo hướng hiện đại, Petrolimex đã hoàn thành tốt vai trò cung ứng kịp thời nguồn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tập đoàn đã không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp thiết thực như: Triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý tiêu thụ xăng dầu, chống gian lận; Xây dựng các hệ thống hạ tầng, mạng lưới tiêu thụ, phân phối đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và kỹ thuật; Nghiên cứu đầu tư mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật về kho, cảng, đường ống,…

Với mạng lưới hoạt động phủ khắp 63/63 tỉnh thành Việt Nam gồm hơn 2.700 CHXD thuộc sở hữu, quản lý của Petrolimex (COCO) và hơn 2.800 CHXD của khách hàng trung gian (DODO), Petrolimex không những đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân mà còn mang lại việc làm cho 18.300 lao động (bao gồm Công ty mẹ - Tập đoàn và 43 Công ty xăng dầu TNHH MTV),… giúp phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là khu vực vùng sâu xa, miền núi hải đảo có tỷ lệ đói nghèo cao như: Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên,Gia Lai,…

Tổng tiền thuế Petrolimex

Tổng tiền thuế Petrolimex nộp ngân sách Nhà nước từ năm 2017 đến 2019

Petrolimex thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bên cạnh đó, Petrolimex cũng tăng cường việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG). Việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2016 ngày 24/06/2016 và thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài chính. Ngoài ra, nhằm thực hiện quy định tại Nghị định 83/2014/NĐCP, Petrolimex luôn công khai minh bạch và có báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử http://www.petrolimex.com.vn. Điều này góp phần bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định tăng trưởng và an sinh xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững cho Petrolimex nói riêng và cho nền kinh tế, xã hội của đất nước nói chung.Chi tiết về việc trích lập Quỹ Bình ổn giá như sau:

Trích lập quỹ bình ổn giá

ĐVT: tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội