Thông tin liên hệ

Nếu anh/chị có thắc mắc hoặc góp ý, hãy liên hệ với nhóm quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi

Thông tin chi tiết

Thông tin liên hệ cổ đông

  • Địa chỉ: Ban Tổng hợp, Văn phòng Petrolimex, Tầng 24, Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 3851-2603

Thông tin liên hệ nhà đầu tư

  • Địa chỉ: Nhóm Quan hệ nhà đầu tư, Văn phòng Petrolimex, Tầng 24, Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 3851-2603
Thu gọn