Phát triển bền vững

Petrolimex hướng tới một Tập đoàn năng lượng phát triển hiệu quả, bền vững; luôn bảo đảm mục tiêu an toàn trong kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, tăng trưởng tốt nhưng bảo đảm hài hòa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Môi trường

Petrolimex là doanh nghiệp tiên phong kinh doanh các sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường; chú trọng nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ để bảo vệ môi trường.

Xã hội

Petrolimex là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua các khoản đầu tư và hoạt động xã hội tích cực, thực hiện đầy đủ chính sách an toàn lao động.

Kinh tế

Petrolimex hoàn thành tốt vai trò cung ứng nguồn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Petrolimex là Tập đoàn năng lượng đầu tiên kinh doanh DO 0,001S-V và
RON 95-V tại Việt Nam

Báo cáo phát triển bền vững

Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp

Tải báo cáo

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội