Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu số 02: "Mua sắm phẩm màu xanh và tím quy cách đóng gói nhỏ"

Thông tin đấu thầu | 29/03/2023

Thông báo Kết quả mua sắm gói thầu số 01 "Mua sắm phẩm màu xanh quy cách đóng gói lớn"

Thông tin đấu thầu | 29/03/2023

Thông báo mời chào giá Gói thầu: "Tổ chức Chương trình thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Nam Phi

Thông tin đấu thầu | 27/02/2023

Thông báo mời chào giá Gói 02: mua sắm phẩm màu xanh và tím quy cách đóng gói nhỏ

Thông tin đấu thầu | 24/02/2023

Thông báo mời chào giá Gói thầu: “Mua sắm phẩm màu xanh quy cách đóng gói lớn”

Thông tin đấu thầu | 24/02/2023

Kế hoạch chào giá thông thường gói thầu Bảo trì TBCNTT thông thường năm 2023

Thông tin đấu thầu | 15/02/2023

Thông báo kế hoạch mua sắm các Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm Mua sắm phẩm màu năm 2023

Thông tin đấu thầu | 14/02/2023

Thông báo mời chào giá Gói thầu “Tư vấn xây dựng dự toán đơn giá may trang phục BHLĐ ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex”

Thông tin đấu thầu | 24/11/2022

Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2-3 năm 2022 tại Văn phòng Tập đoàn

Thông tin đấu thầu | 13/10/2022

Thông báo kết quả mua sắm gói thầu: “Mua sắm bình chứa mẫu xăng dầu năm 2022”

Thông tin đấu thầu | 05/09/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội