Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường đối với gói thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu | 11/10/2023

Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu | 10/10/2023

Kế hoạch và dự toán "Làm lịch đối ngoại và ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu | 10/10/2023

Yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Dịch vụ tổ chức Chương trình công tác của Tập đoàn tại Châu Âu

Thông tin đấu thầu | 09/10/2023

Thông báo hủy thầu “Gói thầu 02 - Phương tiện đo phục vụ phối trộn xăng sinh học”

Thông tin đấu thầu | 05/10/2023

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm “Trang bị thay thế phương tiện đo phục vụ giao nhận và quản lý xăng dầu”

Thông tin đấu thầu | 05/10/2023

Yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Dịch vụ tổ chức Chương trình công tác của Tập đoàn tại Vương Quốc Anh

Thông tin đấu thầu | 19/09/2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà Thầu, gói thầu “Mua sắm TBCNTT thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu | 08/09/2023

Kế hoạch “Mua sắm xe ô tô TOYOTA LAND CRUISER - 07 chỗ, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thông tin đấu thầu | 12/09/2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: "Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn"

Thông tin đấu thầu | 05/09/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội