Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thấu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thông thường Quý 4 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu | 23/11/2023

Thông báo mời thầu Gói thầu: “Mua sắm phụ gia MMT”

Thông tin đấu thầu | 14/11/2023

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu "Tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - QTRR năm 2023"

Thông tin đấu thầu | 13/11/2023

Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường của gói thầu: Tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - QTRR năm 2023

Thông tin đấu thầu | 31/10/2023

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - QTRR năm 2023

Thông tin đấu thầu | 31/10/2023

Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - Quản trị rủi ro năm 2023

Thông tin đấu thầu | 30/10/2023

Yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Hỗ trợ tổ chức Đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo

Thông tin đấu thầu | 25/10/2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu: "Dịch vụ thiết kế, in gia công hoàn thiện gói lịch và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu | 23/10/2023

Kế hoạch mua sắm phụ gia MMT

Thông tin đấu thầu | 23/10/2023

Kế hoạch “Mua sắm xe ô tô TOYOTA LAND CRUISER - 07 chỗ, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu | 13/10/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội