Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ

Bùi Văn Thế

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Hà Sơn Bình

09:27 SA @ Thứ Hai - 10 Tháng Tám, 2015

Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc PetrolimexHà Sơn BìnhBùi Văn Thếtrình bày tham luận tại Đại hội

1. Phải làm tốt công tác chuẩn bị

Đây là bước rất quan trọng. Đồng chí bí thư và các chi ủy viên phải nghiên cứu kỹ Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để quán triệt, triển khai; chuẩn bị báo cáo thực hiện công việc tháng trước, nhiệm vụ tháng tiếp theo; phát hiện để đưa vào nội dung sinh hoạt những vấn đề nổi cộm cần giải quyết về nhiệm vụ của chi bộ, về tư tưởng của đảng viên; chuẩn bị thông tin thế giới, trong nước, ngành, đơn vị mà đảng viên cần được thông tin. Cấp ủy phải có cuộc họp chuẩn bị trước khi sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bí thư phải phân công thư ký ghi biên bản cuộc họp; chuẩn bị nội dung kết luận để biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phải chọn nội dung sinh hoạt thiết thực

- Trong sinh hoạt thường kỳ, các nội dung sinh hoạt phải đưa ra được các thông tin sát với hoạt động của chi bộ, gắn với nhiệm vụ của các đảng viên. Tránh đưa các thông tin, nội dung chung chung, không sát với tình hình mà chi bộ và đảng viên, quan tâm. Trong đó cần trọng tâm vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đảng viên.

- Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề chỉ nên chọn một chuyên đề để thông tin, thảo luận. Các chuyên đề phải được chuẩn bị chu đáo, không thảo luận qua loa mà tập trung thảo luận để đi đến kết luận cụ thể thành từng vấn đề đễ nhớ, dễ thực hiện.

- Tránh sa đà vào công tác chuyên môn: Đây là vấn đề một số chi bộ thường mắc phải. Công tác chuyên môn là một nhiệm vụ chính trị mà chi bộ phải lãnh đạo, là nhiệm vụ rất quan trọng của chi bộ. Tuy nhiên dưới góc độ chi bộ đảng, cần làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đó. Cao hơn, chi bộ bàn về định hướng, giải pháp tháo gỡ, giải pháp về tổ chức, cán bộ để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn chứ không tổ chức sinh hoạt như buổi giao ban chuyên môn.

3. Phải tạo điều kiện để nhiều đảng viên tham gia ý kiến

Trước mỗi buổi sinh hoạt cấp ủy cần thông báo nội dung, yêu cầu tham gia ý kiến đến từng đảng viên. Nếu có thể phải gặp gỡ để giao nhiệm vụ tham gia ý kiến tại buổi họp.

Vai trò của người điều hành sinh hoạt chi bộ rất quan trọng. Người điều hành phải đặt câu hỏi, đưa ra những vấn đề để nhiều đảng viên có thể phát biểu ý kiến. Đặc biệt với những đồng chí ít tham gia ý kiến phải có kế hoạch chu đáo tạo điều kiện cho họ phát biểu. Tránh tình trạng tại buổi sinh hoạt chủ yếu là cán bộ, cấp ủy tham gia ý kiến, dần trở thành thói quen trong sinh hoạt, giảm tính dân chủ, sức chiến đấu của đảng viên.

4. Đảng ủy cơ sở phải tổ chức tập huấn cho bí thư và các chi ủy viên về chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09, trong đó có liên hệ thực tế để mỗi ủy viên chi ủy đều thấm nhuần, thực hiện thành thục việc tổ chức sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách đồng đều ở tất cả các chi bộ đảng.

Xem toàn văn tham luận: Tại đây

Cùng chuyên mục

Petrolimex Bình Định vinh danh 3 CHXD xuất sắc trong thi đua tháng 7/2022

Tin chuyên ngành |  11/08/2022

Petrolimex Thừa Thiên Huế vinh danh CHXD số 36 dẫn đầu thi đua tháng 7/2022

Tin chuyên ngành |  10/08/2022

Petrolimex Quảng Bình khai trương CHXD số 50 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

Tin chuyên ngành |  08/08/2022

K131 vinh danh CHXD số 26 dẫn đầu tăng trưởng sản lượng 2 quý đầu năm 2022

Tin chuyên ngành |  08/08/2022

Cụm thi đua số 9 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022

Tin chuyên ngành |  04/08/2022

Petrolimex Sông Bé khai trương CHXD số 11 trên Đường 7A thị xã Bến Cát

Tin chuyên ngành |  02/08/2022

Diễn văn Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tin chuyên ngành |  07/08/2015

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tin chuyên ngành |  07/08/2015

Vai trò của cấp ủy trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Tin chuyên ngành |  07/08/2015

Tập 4: Petrolimex với sứ mạng vùng cao

Petrolimex trên báo chí |  23/06/2015

Đại hội của "Đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững"

Tin chuyên ngành |  07/08/2015

Một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex Lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tin chuyên ngành |  06/08/2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội