Lãnh đạo công tác phối hợp với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để mở rộng thị trường và phát triển hệ thống bán hàng

Đào Nam Hải

Bí thư Đảng ủy Pjico

08:39 SA @ Thứ Tư - 12 Tháng Tám, 2015

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Pjico Đào Nam Hải trình bày tham luận tại Đại hội

Là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, ngay từ khi ra đời, Bảo hiểm PJICO đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn. Việc bán bảo hiểm qua các cửa hàng xăng dầu là một kênh bán hàng quan trọng, đã và đang phát huy tốt. Từ năm 2011, Tập đoàn đã đưa doanh thu bán bảo hiểm vào kế hoạch giao cho các Công ty Xăng dầu thành viên, đã góp phần tăng doanh thu, giúp Bảo hiểm Pjico giữ vững vị trí hàng đầu về bán bảo hiểm xe máy.

Kết quả bán bảo hiểm qua các công ty xăng dầu trong những năm qua:

  • Năm 2011 đạt 24,0 tỷ VNĐ
  • Năm 2012 đạt 42,8 tỷ VNĐ, tăng trưởng 78%
  • Năm 2013 đạt 50,6 tỷ VNĐ, tăng trưởng 18,2%
  • Năm 2014 đạt 61,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 20,9%
  • Sáu tháng đầu năm đạt 35,6 tỷ VNĐ.

Xem toàn văn tham luận: Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội