Phát huy vai trò của Cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện tiết giảm hao hụt xăng dầu góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn

Đỗ Hữu Tạo

Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật Xăng dầu

09:13 SA @ Thứ Hai - 17 tháng 8, 2015
A
Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật Xăng dầu Đỗ Hữu Tạo trình bày tham luận tại Đại hội
A
Thực hiện tiết giảm hao hụt khâu nhập tạo nguồn và điều động đường biển: Trên cơ sở các định mức trần hao hụt xăng dầu của Tập đoàn quy định, Chi bộ đã tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn điều hành tiết giảm hao hụt bằng văn bản từ 5% đến trên 15% so với định mức góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn trong từng thời kỳ, cụ thể: Từ năm 2011 thực hiện tiết giảm bình quân 5% so với định mức (văn bản 1605/PLX- KTXD); Từ 01/7/2014 thực hiện mức tiết giảm bình quân trên 10% so với định mức (Văn bản 0833/PLX- KTXD) và từ1/7/2015 thực hiện mức tiết giảm bình quân trên 15% so với định mức (Văn bản 0778/PLX- KTXD). Kết quả đạt được trong giai đoạn từ 2012- 6T/2015 Tập đoàn đã tiết giảm riêng hao hụt khâu nhập tạo nguồn và điều động đường biển trên 220 tỷ đồng (năm 2012 tiết giảm trên 48 tỷ, năm 2013 tiết giảm trên 52 tỷ, năm 2014 tiết giảm gần 83 tỷ và 6 tháng 2015 đã tiết giảm trên 38 tỷ đồng)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội