Xăng E5 RON 92 sẽ thay thế xăng khoáng RON 92 từ 01.01.2018

Nguyễn Bằng

Phòng QHCC

01:38 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Chín, 2017

Ngày 11.9.2017 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Trần Văn Thịnh đã ban hành văn bản số 1200/PLX-KTXD gửi các đơn vị thành viên Petrolimex về việc kinh doanh xăng E5 RON 92 (sau đây gọi tắt là “VB 1200”).

Theo đó, kể từ ngày 01.01.2018 Petrolimex sẽ triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên toàn hệ thống phân phối của mình, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 trên toàn quốc.

Tập đoàn cũng khuyến khích các công ty tuyến sau thực hiện chuyển đổi sớm hơn thời điểm nói trên trong trường hợp nếu đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) và nguồn xăng E5 RON 92 từ các công ty tuyến trước đã sẵn sàng để đáp ứng.

Như vậy, từ ngày 01.01.2018 tại Petrolimex sẽ không còn tồn kho xăng khoáng RON 92 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 6196/BCT-TTTN ngày 11.7.2017 (CV 6196) và Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07.8.2017 (QĐ 3055).

Tại VB 1200 Tổng giám đốc Petrolimex giao các đơn vị xây dựng phương án cụ thể về chuyển đổi xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật & nhu cầu thị trường theo hướng:

• Tại 1 CHXD kinh doanh đồng thời cả 2 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95- xăng E5 RON 92.

--hoặc:

• Tại 1 CHXD chỉ kinh doanh 1 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95-hoặc xăng E5 RON 92.

Việc triển khai xăng E5 RON 92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 của Petrolimex được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ (Công văn số 255/TB-VPCP ngày 06.6.2017), của Bộ Công Thương (CV 6196 & QĐ 3055), Tờ trình số 1127/PLX-KTXD ngày 24.8.2017 của Tổng giám đốc Petrolimex và công văn số 1195/PLX-HĐQT ngày 08.9.2017 của HĐQT Petrolimex.

Để việc chuyển đổi diễn ra đúng lộ trình, tại VB 1200 Tổng giám đốc Petrolimex cũng yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch cụ thể và các quy định về đầu tư thiết bị phối trộn (in-line & in tank), tổ chức đường vận động hàng hóa tối ưu, tổ chức kiểm tra đánh giá & hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật trong tồn chứa - vận chuyển - kinh doanh xăng E5 RON 92 nhằm bảo đảm an toàn, duy trì chất lượng trong quá trình lưu thông.

Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên chủ động truyền thông tại hệ thống website & fanpage của mình và tại các CHXD về việc từ 01.01.2018 Petrolimex sẽ chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 đến tất cả CBCNV-NLĐ & khách hàng cùng biết để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ tại Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội