9 dấu hiệu cơ bản nhận diện CHXD Petrolimex

Nguyễn Bằng

CV Phòng Quan hệ Công chúng

07:40 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Ba, 2021

Toàn cảnh Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex

Trang phục BHLĐ nam công nhân và nữ công nhân

Biển báo mặt hàng kinh doanh

Diềm mái che cột bơm

Biển tên cửa hàng xăng dầu

Bảng giá

Cột bơm

-

Tên gọi mặt hàng xăng dầu

Thẻ xăng dầu Flexicard

Toàn cảnh Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex buổi tối

Tìm CHXD Petrolimex trên Google map

Ghi chú: 9 dấu hiệu tại tin này mang tính đại diện, được sử dụng từ hình ảnh CHXD Cầu Mè thuộc Petrolimex Hà Giang; CHXD 84 thuộc Petrolimex Hà Nội; CHXD 106 thuộc Petrolimex Hà Nội

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai