Petrolimex Sài Gòn lấy tin thần Kaizen để cải cách 3 quy trình nghiệp vụ

Hồng Chuyên - Thanh Tâm

Ban biên tập Website

10:42 SA @ Thứ Sáu - 08 Tháng Chín, 2017

Ngày 07.9.2017Công ty Xăng dầu Khu vực II tổ chức đánh giá Đề án cải tiến hệ thống Quy trình nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, điều độ, giao nhận hàng hóa và kỹ thuật xăng dầu.

Chủ tịchPetrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầumỗiCBCNV-NLĐphải chung sức, đồng lònglấykhách hànglàm trung tâm phục vụ,vì Doanh nghiệp - bằng Danh dự - với tất cả Trách nhiệm của mình để theo đuổi mục tiêu"An toàn - Chất lượng - Hiệu quả"

Với triết lý cải tiến liên tục củaKaizen, mỗi CBCNV-NLĐ phải chung sức, đồng lònglấykhách hànglàm trung tâm phục vụ,vì Doanh nghiệp - bằng danh dự - với tất cả trách nhiệm của mình để theo đuổi mục tiêu"An toàn - Chất lượng - Hiệu quả"-"để tiến xa hơn".

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội