B12 hiện đại hóa vận hành kho Xăng dầu bằng phần mềm quản lý

Trần Đức Hải

Chuyên viên phòng Tin học

11:37 SA @ Thứ Hai - 08 Tháng Sáu, 2020

Petrolimex Quảng Ninh đã tổ chức họp thống nhất triển khai, áp dụng phần mềm Quản lý vận hành kho Xăng dầu tại các đơn vị, kho vận trực thuộc Công ty, vào ngày 03.6.2020.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án xây dựng Phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu được Petrolimex Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH đầu tư Enbee bắt đầu triển khai từ ngày 01.7.2019. Đến ngày 15.5.2020, hệ thống phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện để triển khai áp dụng.

Hệ thống phần mềm Quản lý vận hành kho xăng dầu đưa vào áp dụng hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các kho xăng dầu chặt chẽ, khoa học, tuân thủ theo các quy trình, quy định của Công ty như:

- Toàn bộ hoạt động tiếp nhận kế hoạch điều độ từ Công ty, lập kế hoạch sản xuất đến xây dựng và triển khai phương án vận hành đều theo cấp độ quản lý từ cao xuống thấp và ràng buộc chặt chẽ theo quy trình thống nhất;

- Người dùng có thể sử dụng các thiết bị cầm tay thông minh để thể truy cập vào phần mềm trên giao diện Website mọi lúc, mọi nơi nhằm kịp thời tương tác, quản lý, giám sát các hoạt động xuất, nhập hàng hóa tại kho xăng dầu;

- Thông qua phần mềm có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi thực hiện KHSX bởi các cấp lãnh đạo, quản lý từ Công ty đến đơn vị...

Việc thống nhất triển khai áp dụng hệ thống phần mềm "Quản lý vận hành kho Xăng dầu" tại các đơn vị, kho vận từ tháng 6.2020 tiếp tục góp phần nâng cao công tác kiểm soát đảm bảo an toàn trong tổ chức vận hành kho Xăng dầu, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý điều hành, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động SXKD trên toàn Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội