Nâng cao chất lượng quản trị tài chính sau cổ phần hóa, góp phần nâng cao chất lượng quản trị DN tại Công ty Mẹ

Lưu Văn Tuyển

Bí thư Chi bộ Ban TC-KT

08:00 SA @ Thứ Năm - 27 Tháng Tám, 2015

Bí thư Chi bộ Ban TC-KT Lưu Văn Tuyển

Nói đến công cụ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nói chung, nâng cao chất lượng quản trị Tài chính nói riêng không thể không kể đến việc áp dụng Công nghệ thông tin vì sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống này. Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn sau khi CPH, việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm dự án quán quản trị nguồn nhân lực ERP-SAP được Tập đoàn triển khai từ năm 2009 chính thức Golive từ trên toàn Tập đoàn. Tổ chức vận hành và hỗ trợ vận hành hệ thống trên 77 Company Code với hơn 1.600 người đăng ký khai thác ứng dụng, 164 quy trình nghiệp vụ và hoàn thành 365 báo cáo theo yêu cầu của Petrolimex; Tích hợp dữ liệu giao dịch từ các hệ thống ứng dụng quản lý cửa hàng; Tích hợp hệ thống tự động hóa trung gian bơm xuất tại 19 kho có tự động hóa, tổ chức phát hành hóa đơn, phiếu xuất kho tại 44 kho có kết nối SAP.

Tiếp nối thành công của dự án quản trị nguồn nhân lực ERP-SAP, Dự án phần mềm quản lý CHXD được xác định là cánh tay nối dài của ERP - SAP cũng được phối hợp chuẩn bị hạ tầng và triển khai tích cực. Sau hơn 1 năm chuẩn bị, đến nay hơn 2300 cưa hàng của bán lẻ của Petrolimex đã áp dụng công nghệ thông itn hiện daaij và kết nối linh hoạt. Nghiệp vụ hàng tiền đã được tích hợp và hạch toán thành công trên SAP hàng ngày.

Đến nay chương trình quản trị ERP-SAP , ERP-EGAS đã phát huy tác dụng, thông tin tài chính của Tập đoàn được quản lý theo dõi được thường xuyên liên tục làm cơ sở phân tích tài chính phục vụ công tác điều hành kinh doanh, quản trị tài chính trên toàn Tập đoàn, đặc biệt công tác quản lý công nợ, thanh toán và quản lý tồn kho, quản trị chi phí theo từng phương thức, lợi nhuận theo từng phương thức, từng ngành hàng làm cơ sở đề xuất cơ chế diều hành kinh doanh phù hợp với nhịp độ của thị trường xăng dầu. Ngoài ra nó cũng góp phần kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực Tài chính kế toán trong toàn Tập đoàn. Theo đó, công tác lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính đảm bảo chính xác, kịp thời trong điều kiện quy mô của Tập đoàn rất lớn và thực hiện đúng quy định hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin. An toàn Tài chính được đảm bảo.

Xem toàn văn tham luận tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội