Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu tại Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý

Vũ Mạnh Hà

PGĐ Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý

12:05 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tám, 2015

Tp. Hải Phòng, 16h30’ ngày 20.8.2015, Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) đã tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu tại Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý .

Đội PCCC triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC khu bể xảy ra sự cố dầu tràn

Tham gia buổi diễn tập có Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật Petrolimex Hải Phòng Nguyễn Hữu Tuyến, Giám đốc Tổng kho Ngô Xuân Chiến, Phó giám đốc Tổng kho Vũ Mạnh Hà cùng Đội ứng cứu tràn dầu, Đội PCCC, các Đội giao nhận thuộc Tổng kho, CBCV Phòng Quản lý Kỹ thuật, Y tế và Đội xe Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội