Petrolimex Hà Sơn Bình tăng trưởng ấn tượng, trên đà tiến lên

Tin: Thúy Lan – Ảnh: Trần Tuấn

Ban biên tập website

10:03 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Giêng, 2017

Năm 2016, Petrolimex Hà Sơn Bình hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao với mức tăng trưởng ấn tượng; sản lượng bán các mặt hàng đều tăng cao, tiết giảm chi phí kinh doanh, năng suất lao động bán lẻ tăng 13% so với cùng kỳ; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty và đơn vị trực thuộc được kiện toàn; thu nhập của người lao động được cải thiện tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác; cụ thể:(kế hoạch = KH, cùng kỳ = CK)

- Sản lượng xuất bán xăng dầu tăng 4% KH, tăng 8% so với CK(trong đó: Sản lượng bán lẻ tăng 2% KH, tăng 10% so với CK);

- Sản lượng bán dầu mỡ nhờn rời đạt 100% KH, tăng 5% so với CK;

- Sản lượng bán dầu lon tăng 8% KH, tăng 16% so với CK;

- Sản lượng bán Gas tăng 20% KH, tăng 35% so với CK;

- Doanh thu bảo hiểm tăng 13% KH, tăng 11% so với CK;

- Nước giặt Petrolimex tăng 9 % KH, tăng 18% so với CK;

- Nộp ngân sách tăng 9% KH, tăng 38% so với CK.

Phó tổng Giám đốc Petrolimex Vương Thái Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khen thưởng các đơn vị thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệu vụ kế hoạch năm 2016

Phó tổng giám đốc Petrolimex Vương Thái Dũng ghi nhận và biểu dương thành tích của CBCNV-NLĐ Petrolimex Hà Sơn Bình đã đạt được trong năm 2016; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu Công ty cần tổ chức đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả kinh doanh, gia tăng sản lượng trên tất cả các phương thức bán; tăng cường các giải pháp để phát triển cửa hàng xăng dầu mới, thực hiện việc rà soát đánh giá hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp nhận diện thương hiệu góp phần tăng sản lượng bán lẻ; nâng tỷ trọng bán lẻ trong cơ cấu bán, phấn đấu đạt trên 50% tổng lượng xuất bán. Tiếp tục gia tăng kinh doanh các sản phẩm dịch vụ ngoài xăng dầu; quan tâm chú trọng nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập, tiền lương cho người lao động; đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội