Dẫn đầu tỉnh Quảng Bình về nộp ngân sách

Hà Thị Oanh

Phó trưởng phòng TCHC

12:39 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Giêng, 2017

Quảng Bình, sáng ngày 17.01.2017, trong không khí vui tươi của một mùa xuân mới Đinh Dậu 2017, Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình) đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 và tổng kết công tác năm 2016.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Bình Lê Anh Hùng báo cáo khái quát kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ - giải pháp năm 2017

Năm 2016 kinh tế tỉnh nhà vẫn tiếp tục trong tình trạng phát triển chậm so với cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Quảng Bình năm 2016 ước đạt 4,5%, thấp hơn năm 2015, không đạt mục tiêu tăng trưởng 8% đề ra và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước do sự cố môi trường biển, đầu tư công giảm mạnh, thị trường xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cạnh tranh gay gắt nhưng với được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các ban, ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu, sự đồng thuận và trách nhiệm cao của tập thể CBCNV-NLĐ, Petrolimex Quảng Bình đã đạt được những kết quả tích cực: Công ty đảm bảo an toàn về mọi mặt; thị trường được giữ vững; kết quả hoạt động SXKD vượt kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao; nộp ngân sách nhà nước tăng 36%; đảm bảo ổn định việc làm, điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV-NLĐ.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội