NLĐ Petrolimex Sông Bé đoàn kết thực hiện thắng lợi KH 2016

Trịnh Đình Tuấn

Trưởng phòng Kinh Doanh

04:30 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Giêng, 2017

Ngày 17.01.2017, tại hội trường văn phòng, Công ty Xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV (Petrolimex Sông Bé) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh năm 2016 và Hội nghị người lao động - triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Phó giám đốc Petrolimex Sông Bé Phạm Ngọc Tấn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Ban lãnh đạo Công ty/Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo điều hành kinh doanh một cách linh hoạt theo định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) tại từng thời kỳ từ đó đẩy mạnh sản lượng bán ra và tăng hiệu quả cho đơn vị; tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững thị trường, thị phần như chính sách bán hàng linh hoạt, chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bán hàng cho hệ thống cửa hàng bán lẻ, chú trọng cho công tác cải tạo nâng cấp các cửa hàng, đầu tư các trang thiết bị; cộng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ của tập thể người lao động Petrolimex Sông Bé nên đã đạt được một số kết quả trong năm 2016:

- Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 100% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ đạt 101% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ;

- Dầu mỡ nhờn đạt 101% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ;

- Gas Petrolimex đạt 96% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ;

- Doanh thu bán sơn đạt 152% kế hoạch, tăng 54% so với cùng kỳ;

- Doanh thu bán bảo hiểm PJICO đạt 101% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận đạt 136% kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ.

- Nộp ngân sách là 281 tỷ đạt 107% kế hoạch và bằng 133% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp cửa hàng, công tác thanh kiểm tra, tăng cường công tác quản lý hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ; trong năm đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, công tác xã hội từ thiện…

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội