Năm 2016 Petrolimex Sông Bé phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng

Trịnh Đình Tuấn

Phó TP Kế toán

03:42 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Giêng, 2016

Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh năm 2015 và Hội nghị người lao động - triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Công ty Xăng dầu Sông Bé (Petrolimex Sông Bé) tổ chức vào sáng ngày 20.01.2016 tại hội trường Công ty.

Lãnh đạo Petrolimex Sông Bé trao thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015

Năm 2015, ban lãnh đạo Công ty/Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo điều hành kinh doanh theo đúng định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex); triển khai nhiều giải pháp để giữ vững thị trường, thị phần như chính sách bán hàng linh hoạt, chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, chú trọng cho công tác cải tạo nâng cấp các cửa hàng hiện có, đầu tư các trang thiết bị; cộng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ của tập thể người lao động Petrolimex Sông Bé nên đã đạt được kết quả năm 2015:

* Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 101% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó: Bán lẻ đạt 101% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ;

* Dầu mỡ nhờn đạt 104% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ;

* Gas Petrolimex đạt 103% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ;

* Doanh thu bán sơn đạt 93% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ;

* Doanh thu bán bảo hiểm PJICO đạt 103% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ.

* Lợi nhuận đạt 120% kế hoạch;

* Nộp ngân sách là 212 tỷ đạt 105% kế hoạch và bằng 245% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội