SXKD hiệu quả, nâng cao đời sống NLĐ Petrolimex Quảng Trị

Nguyễn Khâm Thiên

Phó trưởng Phòng Kinh doanh

11:01 SA @ Thứ Sáu - 22 Tháng Giêng, 2016

Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 và tổng kết công tác 2015 tại Văn phòng Công ty ngày 19.1.2016.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Hoàng Thị Hoa phát động phong trào thi đua năm 2016

Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp khai thác lợi thế hiện có, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Kết quả thực hiện năm 2015 của một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Sản lượng xăng dầu bán ra 89.800m3 đạt 106,8% KH, bằng 106,4% so với cùng kỳ;

* Sản lượng gas 1.200 tấn, đạt 114% KH, bằng 119,7% so với cùng kỳ;

* Sản lượng mỡ nhờn 401 tấn, đạt 100,3% KH, bằng 98,4% so với cùng kỳ;

* Doanh thu thẻ bảo hiểm xe máy đạt 105% KH, bằng 122% so với cùng kỳ;

* Sản lượng sơn Petrolimex đạt 170% KH, bằng 334% so với cùng kỳ;

* Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng;

* Nộp ngân sách 142 tỷ.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội