Petrolimex Long An hoàn thành vượt mức KH 2016

Thanh Trúc

CV phòng TCHC

01:14 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Giêng, 2017

Sáng ngày 18/01/2017 Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kinh doanh năm 2016 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 tại Hội trường Công ty.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An Nguyễn Minh Trung
tiếp thu và giải đáp các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía khách mời, có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Long An. Về phía Petrolimex Long An, có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn cùng đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và hơn 70 đại biểu đại diện cho các đơn vị và người lao động Petrolimex Long An.

Năm 2016, hoạt động kinh doanh xăng dầu có sự cạnh tranh mạnh mẽ với số lượng đầu mối nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt. Nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo địa phương, Lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Petrolimex Long An đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Tổng sản lượng xuất bán đạt 103% so với kế hoạch và 103% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt 102% kế hoạch và bằng 110% so cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 54,3 tỷ đồng , bằng 208% KH và cao hơn cùng kỳ năm 2015.

- Nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, công nợ khách hàng theo định mức.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Công ty được đặc biệt chú trọng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo ổn định việc làm, an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, công tác an sinh xã hội…

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội