Petrolimex Tuyên Quang đứng top đầu Khối thi đua I về nộp ngân sách

Nguyễn Thu Hương

CV P. TCHC

11:28 SA @ Thứ Ba - 19 Tháng Ba, 2019

Thực hiện Quy chế hoạt động Thi đua – Khen thưởng của Khối thi đua Doanh nghiệp I, Petrolimex Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng năm 2019 và bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối tại Hội trường Công ty ngày 18.3.2019.

Petrolimex Tuyên Quang bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp I cho Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

Năm 2018, Khối thi đua doanh nghiệp I tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng kể về thực hiện các nhiệm vụ SXKD góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD, các DN trong Khối đã bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động đồng thời đóng góp vào ngân sách địa phương hơn 500 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị vẫn đứng ở tốp dẫn đầu đơn vị thu của Tỉnh như: Công ty Thủy điện 265 tỷđồng, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang 169 tỷđồng, Viettel Tuyên Quang 32,5 tỷđồng. Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã thực hiện công tác an sinh xã hội, ủng hộ các quỹ lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội