Tập trung thực hiện đồng bộ hoàn thành Nghị quyết 2015 - 2020

Nguyễn Thị Hải An

UV. BCH Đảng ủy

02:15 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Ba, 2019

Sáng ngày 14.3.2019,Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 & Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”tại tòa nhà Petrolimex Sài Gòn - 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn

Dự chỉ đạo hội nghị, có Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (DNTMTW) tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Minh Hải cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối; Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), BCH Đảng bộ BP Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB), Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) cùng Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc vàcác Đảng viên được biểu dương khen thưởng năm 2018.

Năm 2018,với nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, Người lao động toàn Công ty cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tập đoàn giao: Lợi nhuận, nộp ngân sách, sản lượng qua kho, bán lẻ, doanh thu dịch vụ đều tăng trưởng; đảm bảo an toàn mọi mặt, nội bộ đoàn kết, việc làm và thu nhập người lao động được cải thiện và cao hơn năm trước.

Năm 2019,Đảng bộ Công ty tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, công tác kiểm tra giám sát, công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nâng cao đời sống người lao động. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 90% số chi/đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc; gắn kết chặt chẽ hoạt động của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cùng nhau xây dựng Petrolimex Sài Gòn phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (hình trái)Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrolimex Trần Minh Hải(hình phải)ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn trong công tác xây dựng Đảng

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội