Sáng kiến chắp bước tiến xa hơn

Nguyễn Hồng Thắng

Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật

06:49 CH @ Thứ Ba - 18 tháng 8, 2020

Trong những ngày qua, toàn thể lãnh đạo, CBCNV Tổng kho tự hào ôn lại chặng đường45 năm thành lập và phát triển, gắn liền với sự phát triển đi lên của Đất nước và khẳng định sự phát triển của Tổng kho hiện nay là sự phát triển bền vững, tăng trưởng về quy mô sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Sản lượng qua kho những năm 1980 của thế kỷ trước đạt 600 nghìn tấn (m3)/năm đến năm 2019 sản lượng qua kho đạt sấp xỉ 6 triệu tấn (m3)/năm - là sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tập thể CBCNV Tổng kho trong sản xuất.

Trong 45 năm năm qua có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được Hội đồng Sáng kiến Tổng kho cũng như Hội đồng sáng kiến Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) công nhận, nhưng điển hình là các sáng kiến mang lại hiệu quả cao như:

(1) Hệ thống công nghệ xả kín nước đáy bồn

(2) Gia công và lắp đặt ống la-van hút và pha trộn phẩm màu trên tuyến công nghệ nhập xăng tại Kho dầu A,B,C

(3) Lắp đặt thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân kéo cần khi xuất hàng đường bộ của các bến xuất bộ tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

(4) Lắp đặt hệ thống thu hơi xăng khi xuất xăng cho xe bồn

Một số hình ảnh về hệ thống xả nước kín đáy bồn tại TKNB

Hình ảnh lắp đặt hệ thống pha phẩm màu trên tuyến công nghệ

Bốn sáng kiến trên chỉ là một trong rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của Tổng kho đã góp phần không nhỏ để Tổng kho vươn mình phát triển thành một trong những kho xăng dầu lớn nhất Việt Nam, với sản lượng qua kho tăng từng ngày.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội