K130: Người lao động thi đua cải tiến kỹ thuật

Đặng Thị Hoa

CV Phòng TCHC K130

11:38 SA @ Thứ Năm - 15 Tháng Mười Một, 2018

Năm 2018, cùng với các phong trào thi đua LĐSX lập thành tích chào mừng 45 năm thành lập Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh), phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được đông đảo CBCNV-NLĐ các bộ phận sản xuất tích cực hưởng ứng.

Các tác giả báo cáo đề tài sáng kiến trước Hội đồng xét duyệt

Nhiều sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Điển hình như sáng kiến của kho xăng dầu K130, phòng Quản lý kỹ thuật, phòng Kinh doanh...

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và các bộ phận, trong 16 đề tài sáng kiến được công nhận có 10 sáng kiến là do công nhân lao động trực tiếp làm chủ đề tài và được triển khai áp dụng thiết thực, góp phần không nhỏ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội