Cửa hàng "xanh-sạch-đẹp" chào mừng Tháng Thanh niên

Phạm Thái Thành

Bí thư ĐTN

09:28 SA @ Thứ Hai - 25 Tháng Ba, 2019

Ngày 16.3.2019, ĐTN Petrolimex Lào Cai tổ chức tổng vệ sinh công nghiệp tại 03 CHXD của Công ty đóng tại khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Đây là cũng làm một trong những nội dung hoạt động thường xuyên của đoàn thanh niên Công ty với phong trào “Thanh niên Petrolimex năng động, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty xăng dầu Lào Cai” thể hiện vai trò xung kích trong lao động thanh niên góp phần xây dựng cửa hàng Petrolimex với hình ảnh ngày càng "Xanh - Sạch - Đẹp".

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, ĐTN mong muốn góp phần vào công tác đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, thúc đẩy gia tăng sản lượng tại các đơn vị và thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch của toàn Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội