Công tác phối hợp với cấp ủy địa phương có đơn vị thành viên trên địa bàn

Nguyễn Anh Dũng

Bí thư Đảng ủy PG Tanker

08:00 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Tám, 2015
Bí thư Đảng ủyTổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (PG Tanker) Nguyễn Anh Dũng

Trước hết,tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, phối hợp của Đảng ủy Tập đoàn trong tổ chức phối hợp với các cấp ủy địa phương. Thuận lợi lớn nhất của Đảng bộ Tổng Công ty là được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn; bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã có mối quan hệ phối hợp rất đầy đủ và chặt chẽ với các Đảng ủy Khối, thể hiện qua bản ký kết về công tác phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Tp. Hồ Chí Minh và công tác sơ kết định kỳ với các Đảng ủy Khối. Do vậy, khi Đảng bộ Tổng Công ty triển khai công tác phối hợp với các Đảng ủy Khối có rất nhiều thuận lợi.

Thứ hai,tổ chức phối hợp với các cấp ủy địa phương phải thường xuyên, thực chất và có trọng điểm. Trên cơ sở quan hệ phối hợp và bản ký kết về công tác phối hợp của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng bộ Tổng Công ty đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phối hợp riêng. Từ đó, hàng quý có báo cáo, trao đổi với các Đảng ủy Khối về nội dung dung phối hợp bằng nhiều hình thức (văn bản, gặp trực tiếp, thông qua Công ty thành viên,...). Trong việc phối hợp, vừa toàn diện vừa lựa chọn những nội dung trọng điểm để quan hệ phối hợp đi vào thực chất. Ví dụ như khi chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty Vipco, do quá trình tái cấu trúc nên Đảng bộ có những thay đổi lớn (7/13 đồng chí trong Ban chấp hành đầu nhiệm kỳ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác), trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn vừa trực tiếp phối hợp vừa chỉ đạo Đảng ủy Tổng Công ty phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp. Hải Phòng tiến hành nhiều bước, nhiều vòng về công tác nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty.

Thứ ba,phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, vai trò các Đảng bộ các Công ty thuộc Tổng Công ty trong công tác phối hợp với các Cấp ủy địa phương, tập trung dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Do tính chất hoạt động và điều kiện lịch sử, mô hình quản lý của Tổng Công ty có sự phân tán, phần nào ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành. Đảng ủy Tổng Công ty đã chủ động báo cáo Đảng ủy Tập đoàn về kiện toàn mô hình tổ chức sau năm 2015 cho phù hợp, mặt khác, tăng cường hoạt động chỉ đạo, lồng ghép trong hoạt động của Hội đồng thành viên; xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội đồng thành viên và Đảng bộ Tổng Công ty, qua đó, các nội dung chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng thành viên được các đồng chí thành viên Hội đồng đồng thời là Bí thư Đảng bộ/Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc thảo luận, lĩnh hội và chỉ đạo trong công tác Đảng và công tác chuyên môn tại đơn vị. Một đặc điểm nữa là hầu hết các đồng chí Bí thư các Đảng bộ đơn vị thuộc Tổng Công ty đều tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Khối; Đảng bộ Tổng Công ty khi phối hợp với các Đảng ủy Khối cũng đều mời và có sự tham dự của các Đảng bộ Công ty; từ đó có rất nhiều thuận lợi khi tổ chức quan hệ phối hợp để tạo sự đồng thuận, nhất trí nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của toàn Tổng Công ty và các đơn vị.

Xem toàn văn tham luận tại đây

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh thăm, chúc tân Xuân Giáp Thìn 2024 tại Petrolimex

Tin chuyên ngành |  15/02/2024

Thư Chúc mừng Năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024

Tin chuyên ngành |  09/02/2024

Tổng Giám đốc Petrolimex kiểm tra công tác bán hàng Tết Giáp Thìn 2024

Tin chuyên ngành |  08/02/2024

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kiểm tra công tác đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tin chuyên ngành |  08/02/2024

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra công tác bán hàng đảm bảo nguồn tại Petrolimex Nghệ An

Tin chuyên ngành |  07/02/2024

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra công tác bán hàng đảm bảo nguồn tại Petrolimex Thanh Hoá

Tin chuyên ngành |  07/02/2024

CNXD Sơn La bán hàng tăng trưởng ấn tượng từ hướng đi mới

Tin chuyên ngành |  27/08/2015

Hành trình Petrolimex ký sự tại miền Tây Nam Bộ (8)

Tin chuyên ngành |  27/08/2015

Petrolimex Tây Ninh huấn luyện ATVSLĐ năm 2015

Tin chuyên ngành |  27/08/2015

Nâng cao chất lượng quản trị tài chính sau cổ phần hóa, góp phần nâng cao chất lượng quản trị DN tại Công ty Mẹ

Tin chuyên ngành |  27/08/2015

Hành trình Petrolimex ký sự tại miền Tây Nam Bộ (7)

Tin chuyên ngành |  26/08/2015

Hướng tới tăng trưởng bền vững sản lượng DMN Petrolimex tại Điện Biên

Tin chuyên ngành |  26/08/2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội