Cảng dầu B12 cán đích một số chỉ tiêu SX-KD 2018

Nguyễn Thị Phương

Phó TP. TCHC

07:34 SA @ Thứ Hai - 08 Tháng Mười, 2018

Cảng dầu B12 hội nghị sơ kết 9T2018

DMN xuất bán đạt 101% KH năm 2018 và bằng 137% so với cùng kỳ.

Doanh số Bảo hiểm đạt 104,5% kế hoạch năm và tăng 58,62% so với cùng ky.

Dịch vụ lai dắt tàu biển đạt 15.105 triệu đồng đạt 100,3% so cùng kỳ.

Tổng xuất uỷ quyền đạt 950.461 m3.tấn, bằng 127% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 125% so với cùng kỳ.

Đây là những con số ấn tượng trong báo cáo kết quả hoạt động SX-KD mà ông Phạm Minh Dực - Giám đốc Cảng dầu B12 đã thông qua tại Hội nghị sơ kết 9T2018.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội