Khơi thông mạch máu xăng dầu B12

Phạm Hồng Hoa

Phó TP. TCHC

08:26 SA @ Thứ Năm - 04 Tháng Mười, 2018

Tính đến 16/9, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 thuộc Petrolimex Quảng Ninh đã hoàn thành đưa vào vận hành 2 dự án quan trọng: (1) Dự án Cải tạo công nghệ Kho xăng dầu Hải Dương và (2) Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến ống X-H101 đoạn đầu ra Kho Xăng dầu Hải Dương.

Công nhân đang thi công công trình

Dự án cải tạo công nghệ kho xăng dầu Hải Dương và tuyến ống X-H101 đã được hoàn thành

Việc đưa vào khai thác sử dụng hai dự án trênđã đảm bảo công tác nhập hàng về Kho xăng dầu K132 được độc lập với công tác bơm chuyển xăng dầu cho Tổng kho xăng dầu Đức Giang, vừa đáp ứng tối đa nguồn hàng phục vụ khách hàng tại bến xuất đường bộ K132, đồng thời đáp ứng nguồn xăng dầu cùng một lúc bơm chuyển đi hai hướng: từ Kho xăng dầu Hải Dương đi đến Kho xăng dầu K133 thuộc CTXD Hà Sơn Bình và Kho xăng dầu K135 thuộc CTXD Hà Nam Ninh, song song với từ Kho Hải Dương bơm đi Tổng kho xăng dầu Đức Giang thuộc CTXD Khu vực I, cung ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội