Petrolimex Đà Nẵng huấn luyện ATVSLĐ năm 2018

Nguyễn Xuân Phong

Phó trưởng phòng QLKT

03:04 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Chín, 2018

Từ ngày 25-28/9/2018 Công ty Xăng dầu Khu vực V (Petrolimex Đà Nẵng) đã tổ chức khóa huấn luyện định kỳ năm 2018 công tác An toàn – Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các đối tượng là Lãnh đạo Công ty, Tổng kho, Văn phòng Công ty và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Khóa huấn luyện được chia làm 02 đợt cho 381 học viên.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng Dương Thái Sơn khai giảng khóa huấn luyện

Khai giảng khóa huấn luyện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Dương Thái Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ nói chung và công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng, đặc biệt đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như Petrolimex.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội