ATVSLĐ góp phần nâng cao NSLĐ & hiệu quả kinh doanh

Lê Văn Trường

Tổ CNTT

07:20 SA @ Thứ Tư - 25 tháng 7, 2018

Đầu Tháng Bảy 2018 Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An/Công ty) đã tổ chức huấn luyện nâng cao chất lượng công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho hơn 550 CBCNV-NLĐ toàn Công ty.

Các học viên thực hành các cách sơ cấp cứu tại chỗ khi xẩy ra tai nạn lao động

Công tác huấn luyện về ATVSLĐ luôn được Lãnh đạo Công ty chú trọng lồng ghép vào những khóa huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên của Công ty.

Là doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng có điều kiện thì công tác ATVSLĐ luôn được đặt lên hàng đầu và thường xuyên hằng ngày, hằng giờ.

Luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chủ động ở mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian để công tác kinh doanh luôn được an toàn. Việc trang bị kiến thức hay nhắc lại kiến thức đến NLĐ để nâng cao các khả năng ứng phó tốt nếu có tình huống xảy ra; với NLĐ thì kiến thức về ATVSLĐ không những đảm bảo an toàn tại nơi công tác mà còn đảm bảo an toàn cho chính với những người thân của mình trong cuộc sống hàng ngày.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội