ATVSLĐ-PCCN năm 2018: 3 nhiệm vụ trọng tâm của Petrolimex An Giang

BTV Website

08:43 SA @ Thứ Bảy - 26 Tháng Năm, 2018

Sáng 25.5.2018, Công ty Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2018” tại Hội trường Công ty.

Cán bộ phụ trách PCCC Dương Huy Phong, báo cáo Tổng kết công tác ATVSLĐ - PCCN - BVMT năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và nỗ lực cố gắng của CBCNV – người lao động toàn công ty; sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh An Giang, các công trình xăng dầu của Công ty được đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, toàn Công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động hay cháy nổ nghiêm trọng tạo nền tảng vững chắc, nâng cao uy tín, vị thế của Petrolimex An Giang, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo lập môi trường làm việc ổn định, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, toàn thể CBCNV - NLĐ tiếp tục phấn đấu, hăng hái thi đua, tập trung quản lý, tổ chức thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác an toàn, đó là:

1. Đặt công tác ATVSLĐ - PCCN - BVMT lên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực và trong mọi lúc mọi nơi và trong mọi điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty;

2. Phát huy tốt vai trò của Petrolimex An Giang trên địa bàn tỉnh về công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT, ở đâu có Petrolimex An Giangthì phải thể hiện được an toàn, an ninh trật tự tại chỗ;

3. Đưa công tác ATVSLĐ - PCCN - BVMT vào tiêu chí bắt buộc và quan trọng trong bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội