Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tháng 3.2021

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng PR

02:00 CH @ Thứ Ba - 09 Tháng Ba, 2021

Ngày 09.3.2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/PLX) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ. Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Vụ trưởng vụ 5, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Cao Anh Thắng – Phó vụ trưởng vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện các Phòng/Ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex đã báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo của Đảng ủy Petrolimex trong 02 tháng đầu năm và định hướng công tác chỉ đạo trong năm 2021. Đây là Hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex theo Quy chế hoạt động Nhiệm kỳ 2020-2025 và theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận và cho ý kiến về các nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; hoàn thiện sửa đổi các qui định quản trị nội bộ phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực….Tập thể Ban Thường vụ nhất trí cao định hướng chỉ đạo trong thời gian tới và tiếp tục xây dựng nội dung phù hợp nhằm hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Đức Thắng - UVHĐQT, TGĐ Petrolimex phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Ngọc Năm - UVBTV Đảng ủy, UVHĐQT, Phó TGĐ Petrolimex cùng các đồng chí ...

Đồng chí Lưu Văn Tuyển - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó TGĐ Petrolimex

Đồng chí Lê Văn Hướng - UVBTV Đảng ủy, UVHĐQT, Trưởng ban NSLT HĐQT Petrolimex

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - UVBTV Đảng ủy, UVHĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐTV PGT phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội