BTV Đảng ủy Petrolimex họp rút kinh nghiệm sau Đại hội IV

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên Phòng QHCC

01:50 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Tám, 2020

Ngày 19.8.2020, Ban thường vụ (BTV) Đảng ủy Petrolimex đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức ĐH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh chủ trì họp với sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Đặng Trần Hiếu, các ủy viên BTV, Trưởng/Phó các Tiểu ban tổ chức Đại hội IV cùng lãnh đạo các phòng/ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Petrolimex.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh

Trong 02 ngày ngày 02-03/8/2020, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của 165 đại biểu đại diện cho gần 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã thống nhất cao thông quaNghị quyết của Đại hội,bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn y theo Quyết định số 2470-QĐ/ĐUK ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương(ĐUK DNTW).

Tại buổi họp, đồng chí Phạm Văn Thanh thông báo Tổ công tác số 5 của ĐUK DNTW ghi nhận Đảng bộ Petrolimex là một trong những Đảng bộ tổ chức rất thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy vậy, do tổ chức trong điều kiện phải tăng cường phòng, chống đại dịch Covid-19, đồng chí Phạm Văn Thanh yêu cầu tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 35), trao đổi rút kinh nghiệm phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Petrolimex lần thứ V (nhiệm kỳ 2025-2030).

Các ủy viên BTV, Trưởng/Phó các Tiểu ban tổ chức Đại hội IV đều nghiêm túc tự nhận xét, đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo phân công của Đảng ủy Tập đoàn; trong đó, công tác chuẩn bị, đặc biệt là văn kiện đại hội triển khai kỹ lưỡng, chặt chẽ đúng đề cương, nguyên tắc, quy định từ ĐUK DNTW; Công tác điều hành các nội dung đại hội được thực hiện khoa học, linh hoạt trước diễn biến của đại dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, trang trọng nhưng vẫn hiệu quả, tiết kiệm; Chất lượng tham luận đã tập trung thẳng thắn vào các vấn đề trọng tâm của Đảng bộ, tranh thủ tối đa ý kiến, trí tuệ của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt được chuẩn bị kỹ lưỡng và bầu đúng theo phướng án chuẩn bị, việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên đúng phương án phê duyệt. Do đó không có trường hợp ứng cử, đề cử tại đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Thanh đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí ủy viên BTV, nỗ lực của các Tiểu ban và phòng/ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Petrolimex đã góp phần làm nên thành công của sự kiện quan trọng hàng đầu của Petrolimex trong năm 2020. Thông qua chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 05.8.2020 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrolimex lần thứ IV, toàn thể đảng viên và CBCNV-NLĐ Petrolimex với truyền thống cách mạng 65 năm sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội