Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Tiếp tục nỗ lực đưa kế hoạch, mục tiêu về đích sớm trong năm 2021

PV

02:54 CH @ Thứ Hai - 04 Tháng Giêng, 2021

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có các đồng chí: Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết: Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với ngành xăng dầu, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, sản lượng xăng dầu xuất bán giảm mạnh, giá xăng dầu biến động khó lường, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Tập đoàn đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, đã khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động; triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp, trong đó triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, trong năm, đã kết nạp được 89 đồng chí, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh chịu tác động “kép” do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 và sản lượng xuất bán, giá xăng dầu giảm đột ngột, Đảng ủy Tâp đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp duy trì các hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tái cơ cấu. Công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Quan tâm đảm bảo việc làm và ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tham gia chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Năm 2020, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt trên 12 triệu m3, tấn, đạt 108% kế hoạch và bằng xấp xỉ 90% so với cùng kỳ 2019; doanh thu ước đạt gần 124 nghìn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và bằng 65% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt hơn gần 1,25 nghìn tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và bằng 22% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 38,5 nghìn tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm và bằng 86% so với cùng kỳ năm 2019. Petrolimex đã triển khai công tác an sinh xã hội trong cả nước với số tiền hơn 55 tỷ đồng, riêng công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là hơn 14,1 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt được trong năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tập đoàn vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025; chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Nâng cao năng lực dự báo để có phương án tạo nguồn phù hợp, có hiệu quả. Tham mưu hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014-NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản lượng bán qua các kênh bán hàng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động; xây dựng thương hiệu Petrolimex ngày càng uy tín và lớn mạnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội