Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Đẩy mạnh tái cơ cấu, khẳng định vai trò chủ đạo dẫn dắt thị trường xăng dầu

Nhật Quang - Lê Nam

09:50 SA @ Thứ Tư - 23 Tháng Chín, 2020

CMSCSáng 21/9, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có buổi làm việc tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin.

Tác động tiêu cực từ dịch Covid-19

Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh thực hiện phòng, chống và chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex cho biết, 8 tháng năm 2020, sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất ước đạt 8.358.635 m3-tấn, bằng 72,8% kế hoạch năm 2020, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Về phương án giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước, theo ông Phạm Văn Thanh, ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg, theo đó, Petrolimex nằm trong danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể. Ngày 5/8/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 1303/UBQLV-CN về phương án sắp xếp, thoái vốn của Petrolimex theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban, Petrolimex đang triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg với các phương án và lộ trình cụ thể, thực tiễn và có tính khả thi để giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ và dựa trên cân đối nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn 2020-2030.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex

Trong năm 2020-2021, Tập đoàn đặt ra kế hoạch bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư và phát triển của Tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt trong cân đối nguồn vốn do tình hình kết quả kinh doanh không thuận lợi năm 2020 ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sự sụt giảm giá dầu đột ngột. Bên cạnh đó, với sự thay đổi của Luật Chứng khoán và các quy định hướng dẫn đi kèm, trong giai đoạn 2020-2021, các doanh nghiệp có cổ phiếu quỹ sẽ phải hủy và giảm vốn điều lệ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp, cổ đông, đặc biệt cổ đông nhà nước.

Để có thể triển khai việc bán cổ phiếu quỹ mang lại hiệu quả cao, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng các quy định của pháp luật, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, tổ chức các buổi roadshows trong và ngoài nước để gặp gỡ, thuyết trình với các tổ chức, quỹ đầu tư về cơ hội đầu tư thông qua việc mua cổ phiếu của Petrolimex trên thị trường.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và kết nối với Ủy ban, Petrolimex đã triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản (eOffice) chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ Công ty mẹ đến hơn 80 công ty và chi nhánh trực thuộc. Kết quả triển khai được duy trì sử dụng, khai thác hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu quản lý văn bản điện tử từ Tập đoàn đến các công ty thành viên. Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-UBQLV của Chủ tịch Ủy ban về việc Phê duyệt và triển khai Đề án Trục liên thông văn bản của Ủy ban, Petrolimex đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai kết nối hệ thống eOffice của Petrolimex với Trục liên thông văn bản Ủy ban. Hiện nay, kết quả kết nối đã thành công, việc chuyển/nhận văn bản trên Trục liên thông được thực hiện theo đúng thiết kế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sử dụng từ ngày 15/9/2020 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban.

Xây dựng phương án tái cơ cấu, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước

Về phương án sắp xếp, thoái vốn của Petrolimex theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex khẩn trương thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của Ủy ban tại văn bản số 1303/UBQLV-CN ngày 05/8/2020. Đồng thời, Petrolimex cần rà soát, đánh giá toàn diện kết quả, tiến độ và quá trình thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của Petrolimex giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch, chiến lược đến năm 2035 khi thực hiện các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với một số dự án của Petrolimex như Kho tiếp nhận, phân phối xăng dầu Petrolimex tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Đầu tư xây dựng Kho cảng LNG Mỹ Giang; Phương án di dời Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Cảng dầu B12, theo lãnh đạo Vụ Công nghiệp, đây là các dự án quan trọng, mang tầm chiến lược lâu dài của Petrolimex cần được nghiên cứu đầu tư. Do vậy Người đại diện tại Petrolimex phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex khẩn trương thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Theo ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, tình hình sản xuất, kinh doanh của Petrolimex từ đầu năm chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với mô hình hoạt động đa ngành nghề kinh doanh, đặc biệt trong năm 2020, sự hiệu quả trong các ngành kinh doanh khác (hóa dầu, vận tải bộ, vận tải thủy, ngân hàng, bảo hiểm) đã bù trừ cho kết quả kinh doanh của ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn đang gặp khó khăn do dịch bệnh là nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.

Về phương án sắp xếp, thoái vốn của Petrolimex, lãnh đạo Vụ Tổng hợp nhận định, thời gian qua, Petrolimex tiến hành cổ phần hóa và có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn. Với những đề xuất của Petrolimex, ông Phạm Tuấn Anh đề nghị, trong báo cáo trình Chính phủ, Tập đoàn cần làm rõ phần tỷ lệ vốn góp của Nhà nước, của nhà đầu tư tối đa và của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, ông Phạm Tuấn Anh cũng đề nghị Tập đoàn nêu cụ thể mức vốn góp tại các doanh nghiệp trực thuộc để có lộ trình, kế hoạch tái cơ cấu tổng thể giúp cơ cấu mô hình của Petrolimex thích nghi linh hoạt với giai đoạn mới.

Đề cập tới kế hoạch bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư và phát triển của Tập đoàn, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ quan điểm đồng tình của Ủy ban, đồng thời, lưu ý Petrolimex cần thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu hiệu quả với các nhà đầu tư để có thể bán và thu được lợi nhuận cao nhất.

Trong công tác nhân sự, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Petrolimex cần kiện toàn bộ máy và công tác tổ chức theo định hướng sửa đổi trong điều lệ thời gian qua. Tập đoàn cần tập trung tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ và chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội cổ đông tiếp theo.

Về công tác chuyển giao văn bản, theo ông Đỗ Hữu Huy – Chánh Văn phòng Ủy ban, từ đầu năm, Văn phòng đã nhận 119 văn bản từ Petrolimex. Theo yêu cầu của Chính phủ về tham gia Trục liên thông gửi nhận văn bản điện tử, ngày 15/9 vừa qua, Tập đoàn đã có kết nối thực hiện thành công. Thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn và Văn phòng ban hành quy trình quy chế tiếp nhận văn bản điện tử nhanh hơn cũng như đảm bảo thời gian trong xử lý công việc.

Liên quan tới công tác ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và kết nối với trục liên thông văn bản điện tử của Ủy ban, ông Trần Công Hòa - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin đánh giá, cùng với một số doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban, Petrolimex đã sớm đầu tư công nghệ, tích cực triển khai công tác này. Trong các hạng mục triển khai hội nghị trực tuyến, bộ phần mềm bộ chỉ số, công bố thông tin, hợp tác truyền thông, Petrolimex đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trung tâm Thông tin của Ủy ban thời gian qua.

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg về công tác thoái vốn các doanh nghiệp trong năm 2020, bà Đặng Thị Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết, Petrolimex sẽ thực hiện thoái vốn theo đúng quy định và có phương án cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá, trong 8 tháng năm 2020, Petrolimex đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các ngành nghề kinh doanh cốt lõi và giữ vững là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho xã hội và nhân dân.

Về phương án sắp xếp, thoái vốn của Petrolimex theo Quyết định số 908/QĐ-TTg, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Petrolimex xây dựng và đề xuất phương án sắp xếp, thoái vốn nhà nước theo quy định tại Quyết định 908/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật khác có liên quan; lưu ý khi xây dựng và đề xuất phương án sắp xếp, thoái vốn phải ưu tiên quyền lợi cao nhất cho nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động của Petrolimex là doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân và là doanh nghiệp nòng cốt, chủ đạo, đứng đầu trong việc điều phối, dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đối với kế hoạch trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, người đứng đầu Ủy ban yêu cầu Petrolimex khẩn trương phối hợp với Vụ Công nghiệp và các đơn vị của Ủy ban xây dựng kế hoạch trung hạn cho phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới để trình Ủy ban và các cơ quan có thẩm quyền xem xét có ý kiến hoặc phê duyệt theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

*Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp

Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Bà Đặng Thị Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ

Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ông Đỗ Hữu Huy – Chánh Văn phòng Ủy ban

Ông Trần Công Hòa - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin

Cùng chuyên mục

Hóa dầu Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Petrolimex trên báo chí |  25/04/2024

Chủ động phương án cung ứng, không để thiếu xăng dầu trong mọi tình huống

Petrolimex trên báo chí |  07/02/2024

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung ứng xăng, dầu

Petrolimex trên báo chí |  29/01/2024

Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây 5 căn nhà cho hộ nghèo ở Khánh Vĩnh

Petrolimex trên báo chí |  05/01/2024

Petrolimex Aviation sở hữu 5 cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận vận hành theo tiêu chuẩn JIG

Petrolimex trên báo chí |  28/12/2023

Triển khai hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu: Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Petrolimex trên báo chí |  27/12/2023

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Petrolimex trên báo chí |  04/09/2020

Công ty Xăng dầu Hà Giang trao tặng 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

Petrolimex trên báo chí |  11/08/2020

Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Vững bước để tiến xa hơn

Petrolimex trên báo chí |  04/08/2020

Khát vọng mang dầu nhờn Petrolimex chinh phục đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ

Petrolimex trên báo chí |  24/06/2020

Bản sắc Pjico, tiên phong Pjico

Petrolimex trên báo chí |  16/06/2020

Ai bảo nghề Xăng dầu là khô khan...

Petrolimex trên báo chí |  16/06/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội