Dùng đồng hồ báo mức nhiên liệu của phương tiện ô tô/xe máy để kết luận hàng mua đã đủ so với đồng hồ hiển thị trên cột bơm xăng dầu, có được không?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 03/09/2013

Tại sao tài liệu hướng dẫn sử dụng xe máy Honda Future nói dung tích bình xăng 3,7 lít nhưng khi mua xăng bơm 4,0 lít mà vẫn không bị tràn?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 03/09/2013

Khi bơm xăng tại cửa hàng, có hiện tượng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lách tách tại cò bơm, tại sao?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 03/09/2013

Điều kiện về an toàn vệ sinh môi trường trong kinh doanh xăng dầu?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện đang hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường thì chịu phạt như thế nào? cách khắc phục?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Cam kết Bảo vệ môi trường (CKBVMT) là gì? Dự án xây dựng công trình xăng dầu quy mô như thế nào phải lập CKBVMT?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì? Dự án xây dựng công trình xăng dầu quy mô như thế nào phải lập và phê duyệt báo cáo ĐTM?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Điều kiện về an toàn & vệ sinh môi trường trong kinh doanh xăng dầu?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Điều kiện về phòng chống cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu?

Kỹ thuật công nghệ và an toàn | 11/01/2013

Doanh nghiệp được khởi tạo hóa đơn điện tử

Petrolimex trên báo chí | 21/03/2011

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội