Cam kết Bảo vệ môi trường (CKBVMT) là gì? Dự án xây dựng công trình xăng dầu quy mô như thế nào phải lập CKBVMT?

10:20 SA @ Thứ Sáu - 11 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

         CKBVMT là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lýnhànước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện CKBVMT, các nguồntác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giảipháp thích hợp về BVMT.

TheoĐiều 29 NĐ 29 và Điều 45 TT 26; đối tượng phải lập, đăng ký bản CKBVMT gồm:

- Các dự án liên quan đến hoạt động kinhdoanh xăng dầu không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục các dựán phải lập Báo cáo ĐTM (Kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích dưới200 m3; Cảng sông, cảng biển tiếp nhận tàu vận chuyển xăng dầu trọng tải dưới1.000 DWT).

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụxăng dầu không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải.

- Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp,nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động (đã đượcđăng ký, xác nhận bản CKBVMT hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trườnghoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường), nhưng chưa tới mức lập báocáo ĐTM.

- Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ đã được đăng ký bản CKBVMT nhưng chưa đi vào vận hành phải lậpvà đăng ký lại bản CKBVMT trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi địa điểm thực hiện;

+ Không triển khai thực hiện trong thời hạnhai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản CKBVMT được đăng ký;

+ Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệlàm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đếnmôi trường, nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo ĐTM.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội