Điêzen 0,001S (DO-V) & lợi ích khách hàng

Lê Phú Quới

CT kiêm GĐ

08:13 SA @ Thứ Ba - 02 Tháng Sáu, 2020

Slide chi tiết tải về tại đây

Để Quý vị khách hàng - người tiêu dùng & bạn hàng trong hệ thống phân phối Petrolimex (NQTM & Tđlý/đlý theo NĐ 83) có thêm thông tin đầy đủ & chi tiết về mặt hàng mới nàywww.vinhlong.petrolimex.com.vnxin đăng video clip truyền thông do Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lê Phú Qưới tổng hợp từ các các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về “Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu” NXB Khoa học kỹ thuật năm 1999; các cataloge của các loại phương tiện đường bộ, yêu cầu kỹ thuật của động cơ điêzen, lý thuyết về vận hành máy để bảo đảm an toàn và theo khảo sát thực tế.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội