Cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện đang hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường thì chịu phạt như thế nào? cách khắc phục?

10:20 SA @ Thứ Sáu - 11 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

a) Theo quy định tại Mục 4, Điều 7; Mục 6, Điều8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31.12.2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm phápluật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (NĐ 117):

+ Phạt tiền từ 15.000.000đ - 25.000.000đ đốivới hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đượcxác nhận theo quy định.

+ Phạt tiền từ 200.000.000đ - 300.000.000đ đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

b) Cách khắc phục : Trong thời hạn không quáhai (02) năm kể từ ngày 05.6.2011 - ngày NĐ 29 có hiệu lực; cơ sở phải thực hiệnviệc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đểgửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư01/2012/TT-BTNMT ngày 16.3.2012 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về lập,thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trườngchi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội