Nâng cao nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh Xăng dầu

Vũ Đình Tiến

CV phòng Tổ chức - Hành chính XNXD Quảng Ninh

04:08 CH @ Thứ Tư - 17 tháng 6, 2020

Trong các ngày 26-27/5 và 10-12.6.2020, XNXDQuảng Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức 02 khóa đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh Xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Giám đốc XNXD Quảng Ninh Đào Văn Giáp phát biểu chỉ đạo tại khóa đào tạo

Các hoạt động thực hành của học viên

Phát biểu tại khóa đào tạo, Giám đốc XNXD Quảng Ninh Đào Văn Giáp nhấn mạnh: "Xăng dầu là một mặt hàng đặc thù với những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn môi trường và phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, CNV-NLĐ phải luôn chủ động đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác BVMT, đảm bảo an toàn PCCC, ...

Khóa đào tạo giúp các học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác BVMT ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng các phương pháp tổ chức thực hiện nghiệp vụ BVMT, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.

Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên đã nắm bắt đầy đủ kiến thức, kĩ năng thực hiện nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu và được cấp giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội