Petrolimex Bình Định vinh danh 4 CHXD dẫn đầu bán lẻ tháng 5/2020

Nguyễn Minh Đạt

CV-Phòng TCHC

10:02 SA @ Thứ Sáu - 12 Tháng Sáu, 2020

Petrolimex Bình Định vinh danh, khen thưởng 4 CHXD tiêu biểu gồm CHXD 02, CHXD 05, CHXD 10 và CHXD 31 tăng trưởng bán lẻ xuất sắc nhất tháng 5/2020 trong cùng ngày 10.6.2020.

Gương mặt CHT & Nhân viên tiêu biểu tháng 5/2020 của Petrolimex Bình Định

Vượt lên những thách thức về cạnh tranh đối với các CHXD trên địa bàn tỉnh, cùng sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Công ty.Tháng 5/2020, 4 CHXD nói trên đạt thành tích dẫn đầu thi đua toàn khối với sản lượng như sau: CHXD 02 với sản lượngtrên 300 m3/tháng; CHXD 05 với sản lượng từ 200 m3 đến dưới 300 m3/tháng; CHXD 10 với sản lượng từ 100 m3 đến dưới 200 m3/tháng; CHXD 31 với sản lượng dưới 100 m3/tháng. Với những thành tích đạt được, các đơn vị đã góp phần đưa sản lượng bán lẻ công ty trong tháng 5/2020 tăng trưởng 7,5% CK.

Phát biểu tại buổi lễ,Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyếnghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương CBCNV tại 4 CHXD, đồng thời yêu cầu các CHXD 02, CHXD 05, CHXD 10, CHXD 31 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội