Vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành nguồn, bán tái xuất và mua bán quốc tế; thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế của Tập đoàn

Nguyễn Xuân Hùng

Bí thư Chi bộ Xuất Nhập khẩu

08:00 SA @ Thứ Ba - 01 Tháng Chín, 2015
Bí thư Chi bộ Xuất Nhập khẩu Nguyễn Xuân Hùng

1. Vai trò chủ động trong lĩnh vực được phân công: của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Chi bộ XNK: quản lý, điều hành nguồn, bán tái xuất và mua bán quốc tế, hội nhập quốc tế thông qua nâng cao nhận thức CB, ĐV về nhiệm vụ này:

Đây là vấn đề quan trọng nhất vì: nhận thức tình hình và nhiệm vụ được một cách chủ động sẽ tự giác và quyết tâm, kiên trì theo đuổi thực hiện nhiệm vụ. Qua đó lôi kéo quần chúng hành động, ứng xử tương tự.
Trong thực tế tình hình kinh doanh luôn thay đổi, dẫn đến nhiệm vụ có những thay đổi tương ứng và nhận thức cũng phải thay đổi, điều chỉnh tương ứng để CB, ĐV sẽ lại chủ động tự giác và quyết tâm, kiên trì theo đuổi thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ cụ thể hóa nhận thức này như thế nào đối với CB XNK để có sự chủ động, đó là:

- Thường xuyên cập nhật CB,ĐV về tình hình, chủ trương, chính sách kinh doanh ngành hàng xăng dầu của Nhà nước, Doanh nghiệp.

- Thường xuyên cử CB, ĐV tham dự hội thảo các tổ chức trong nước, quốc tế cập nhật về xu hướng hoạt động kinh doanh, thương mại xăng dầu.

- Có kênh thông tin thường xuyên với các cơ quan quản lý để cập nhật các quan điểm, xu hướng quản lý cho CBB, ĐV.

- CB, ĐV hiểu rõ vai trò, vị trí mình trong cả guồng máy PLX qua đó nhận thức được sự cố gắng, hạn chế chính mình khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng thế nào tới cả guồng máy PLX, hơn thế nữa nhận ra sự cố gắng, hạn chế đồng nghiệp sẽ ảnh hưởng thế nào tới cả guồng máy PLX để cần hỗ trợ điều chỉnh ra sao cho cả nhóm làm việc (Team work).

2. Vai trò kết hợp cá nhân, cả nhóm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ: đây chính là một trong xu hướng của các hãng dầu trong hội nhập kinh doanh: trong quá trình làm việc, thường xuyên được tiếp cận với hoạt động của các hãng dầu quốc tế, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, phân công tổ chức, hỗ trợ của họ và học tập, tiếp thu các mô hình phù hợp. Ví dụ: vai trò Trader và nhóm Op.

3. Vai trò CB, ĐV đối với thử thách trong nhiệm vụ: thử nghiệm, từng bước chủ động giao phó cho CB, ĐV những công việc khác nhau để tìm hiểu khả năng, sở trường, sở đoản từng người qua đó bố trí công việc, nhóm công việc phù hợp hơn. Quy hoạch, phát triển…Bản thân CB ĐV cũng nhận thấy khả năng của mình để tham gia đóng góp, phát triển cho sự nghiệp chung. Ví dụ: đề xuất nếu là Cán bộ quản lý.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội