2017, Petrolimex Thái Bình nộp ngân sách tăng 55%

Lê Đức Toàn

TP. TCHC

08:37 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Giêng, 2018

Phó tổng giám đốc Petrolimex Vương Thái Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Thái Bình Nguyễn Quyết Thắng khen thưởng 6 đơn vị xuất sắc năm 2017

Năm 2017, Công ty phát huy những thuận lợi khắc phục những khó khăn với tinh thần quyết liệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao;đặc biệt về cạnh tranh và phát triển mạng lưới cửa hàng.

Bằng công táctổ chức SXKD đảm bảo an toàn mọi mặt, nâng cao uy tín với khách hàng, các kết quả tiêu biểu đạt được như sau:

Sản lượng xăng dầu đạt 112% KH bằng 117% so với TH 2016;DMN đạt 96% KH bằng 103% so với TH 2016;Gas đạt 106% KH bằng 111% so với TH 2016;

Doanh thuBảo hiểm Pjico đạt 100% KH bằng 106% so với TH 2016.

Tổng doanh thu bán hàng đạt 117% KH bằng 143% so với TH 2016.

Nộp Ngân sách đạt 148% KH bằng 155% so với TH 2016.

Lợi nhuận thực hiện trên tất cả các phương thức và mặt hàng đạt 110% KH.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội