Nhân tố con người là động lực quan trọng “để tiến xa hơn”

Nguyễn Quang Phát

Trưởng phòng Kinh doanh

10:38 SA @ Thứ Ba - 23 tháng 1, 2018

Ngày 17.01.2018 Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã hội nghị người lao động 2018, tổng kết 2017 và đề ra nhiệm vụ & giải pháp cho năm 2018; trong đó, xác định nhân tố con người tiếp tục là động lực chủ yếu “để tiến xa hơn”.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017cho thấy: Công ty kinh doanh trên địa bàn vừa nhỏ vừa có nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu nội tỉnh còn thấp, tình hình đánh bắt hải sản, dịch vụ nghề cá và du lịch khu vực biển tỉnh Quảng Trị phục hồi chậm sau hậu quả vụ xả thải ra biển miền Trung của Formosa.

Tuy vậy, bám sát 4 nhóm giải pháp Tập đoàn đề ra cho năm 20173 giải pháp cho 6 tháng cuối năm, Công ty xác định mục tiêu tổng quát là: Bảo đảm an toàn - hiệu quả - nâng cao đời sống người lao động; từ đó tích cực triển khai các giải pháp hướng đến khách hàng và thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập thể người lao động nhiệt huyết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động giỏi.

Nhờ vậy, kết quả kinh doanh, nhất là bán lẻ xăng dầu đạt được kết quả tích cực, là đơn vị dẫn đầu Tập đoàn về tỷ lệ tăng trưởng bán lẻ, được Tập đoàn đặc biệt biểu dương tại các hội nghị vừa qua ở số 1 Khâm Thiên.

Sản lượng xăng dầu tăng trưởng 13,9%, trong đó bán lẻ tăng trưởng 12,4% so với năm 2016.

Sản lượng gas tăng trưởng 9,2% so với năm 2016, đạt 107% kế hoạch;

Doanh thu BHXM tăng trưởng 17,9% so với năm 2016, đạt 131,4% kế hoạch;

Doanh thu sơn tăng trưởng 4,5% so với năm 2016, đạt 119,6% kế hoạch;

Sản lượng nước giặt Jana tăng trưởng 1,8% so với năm 2016, đạt 113,2% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 135,5% kế hoạch

Nộp ngân sách nhà nước đạt 109,5% kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội