Công ty Xăng dầu Quảng Trị triển khai bán xăng E5 RON 92 trước thời gian quy định của Chính phủ 1 tháng

Tạ Hưng

04:38 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Mười Hai, 2017

(QR​TV ngày 2/12/2017) Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương và của tỉnh Quảng Trị trong việc chuyển từ kinh doanh xăng khoáng RON 92 sang kinh doanh hoàn toàn xăng E5 RON 92. Kể từ ngày 1/12/2017, 100% cửa hàng kinh doanh Xăng RON 92 của Công ty Xăng dầu Quảng Trị đã chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON 92. Công ty cũng đã đảm bảo nguồn xăng E5 RON 92 cho tất cả các thương nhân xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh. Với nỗ lực này công ty đã thực hiện trước thời gian quy định của Chính phủ và của tỉnh 1 tháng.

Một cửa hàng xăng dầu được đầu tư xây dựng hiện đại của Công ty Xăng dầu Quảng Trị trên tuyến tránh Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Mặc dù trong bối cảnh kinh doanh xăng dầu còn gặp rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt nhưng nhờ có những giải pháp đồng bộ nên kết quả kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quảng Trị đã đạt được những kết quả khích lệ. Chỉ tính trong 11 tháng đầu năm 2017, sản lượng xăng dầu của công ty cung ứng ra thị trường đạt gần 93 triệu lít. Cũng trong 11 tháng đầu năm 2017, công ty đã thực hiện nộp thuế cho nhà nước 192 tỷ đồng, ước cả năm 2017 đạt khoảng 220 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch đề ra. Hiện nay công ty đang có kế hoạch đảm bảo đủ nguồn hàng xăng dầu, nhất là dịp trước trong và sau Tết nguyên đán, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội