6T2019, Petrolimex Vĩnh Long nộp ngân sách tăng 46% CK

Thanh Thảo

Phó TP. TC-HC

10:00 SA @ Thứ Tư - 31 Tháng Bảy, 2019

Sáng ngày 31.7.2019, Petrolimex Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh 6T2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Vĩnh Long Lê Phú Quới vinh danh, khen thưởng các tập thể/cá nhân đạt thành tích xuất sắc 6T2019

Toàn cảnh Hội nghị

6T2019, dưới sự dẫn dắt của Ban Điều hành cùng với sự quyết tâm của tập thể CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan: Sản lượng Xăng Dầu: 40.514m3 đạt 51,61% KH, tăng 7,16% CK 2018; Sản lượng điêzen 0,05S đạt 8.923 m3 tăng 4,53% CK 2018 là 8.536m3 , sản lượng điêzen 0.001S-V: 6.384 m3, đạt 61.98% KH; Xăng E5: sản lượng 7.453 m3, đạt 111,78% KH, tỷ trọng chiếm 33,85%.

Sản lượng hàng hóa khác: Bảo hiểm Pjico 37% KH và 91% CK, doanh thu nước giặt đạt 49% KH, tăng 26% CK.

Nộp ngân sách: 142 tỷ đồng đạt 50% KH, đạt 146% CK

Lợi nhuận trước thuế: đạt 140% KH

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Vĩnh Long Lê Phú Quới đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của các lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty đạt được trong 6T2019. Đồng thời, mong muốn các phòng, ban/cửa hàng tăng cường thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty về kỷ cương, tác phong trong nội bộ, chủ động khắc phục các tồn tại, đảm bảo tốt công tác quản lý, hoạt động kinh doanh, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển các thị trường, tăng tốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội