6T2019, Petrolimex An Giang đầu tư phát triển hiệu quả CHXD mới

BBT website

02:55 CH @ Thứ Sáu - 19 Tháng Bảy, 2019


Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex An Giang Hồng Phong vinh danh tập thể, cá nhân hoàn thành KH bán lẻ xăng dầu tháng 6 và 6T2019


Chủ tịch kiêm giám đốc Hồng Phong khen thưởng đột xuất CHT Bình Đức Trần Phát Thạnh vì thành tích trong công tác phát triển CHXD


PGĐ Trần Thanh Trung và PGĐ Hóa dầu Cần Thơ vinh danh, khen thưởng 10 cửa hàng tăng trưởng sản lượng DMN 6T2019

6T2019, Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch sản lượng xăng dầu. Lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu có những khó khăn, cơ bản hoàn thành tiến độ kế hoạch; riêng doanh thu bảo hiểm tăng trưởng khá so cùng kỳ. Công tác an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính của 6 tháng đầu năm 2019:
- Sản lượng xăng dầu xuất bán 48.279 m3 đạt 51% KH. Trong đó bán lẻ đạt 50%KH bằng 102% CK;
- Hàng hóa khác: Dầu mỡ nhờn 153 tấn, đạt 50% KH, bằng 107% CK; Gas Petrolimex 284 tấn, đạt 47% KH, bằng 99% CK; doanh thu bảo hiểm 1.682 triệu đồng, đạt 60% KH, bằng 134% CK;
- Lợi nhuận đạt 64% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 104% so CK;
- Nộp ngân sách nhà nước 166 tỷ đồng, đạt 52% KH, bằng 128% so CK.
- Thực hiện đầu tư XDCB với giá trị 10,5 tỷ đồng, trong đó có 03 cửa hàng đầu tư hoàn thành trong 6 tháng đầu năm đưa vào hoạt động.

Đánh giá tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều khó khăn hơn thuận lợi như yếu tố mùa vụ, lễ hội, thời tiết rơi vào mùa mưa, lũ và những diễn biến bất thường của giá dầu thế giới... Do vậy, hội nghị đã đi sâu tập trung phân tích và đề ra các mục tiêu cụ thể, cùng với các nhóm giải pháp trong 6 tháng cuối năm, thể hiện sự quyết tâm, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội